دسته بندی مشاغل
منهول پلی اتیلن
در فاضلاب گاز سولفید هیدروژن وجود دارد که با تبدیل شدن به اسید سولفوریک ، تبدیل به اصلی ترین دلیل ایجاد خوردگی در منهول بتنی و آجری می شود. اما به دلیل خاصیت ضدخورندگی پلی اتیلن ، منهولهای پلی اتیلنی در مقابل این اسید مقاومت می کند.
اطلاعات تماس